Top / ダンジョン / アポカリブス / 古代の廃墟

ダンジョン/アポカリブス/古代の廃墟

Chapeau, gafotas, chapeau! Sen Ramón Akal e a súa editorial, España e pactlruiarmente as vidas de moitos da miña xeneración non seriamos iguais. Ramón e Silverio Cañada, no seu tempo, foron faros que alumearon a (des)ilutrada cultura dunha época ben fodida, pero emocionante. Akal segue a selo, e que sexa por moitos anos.Perfecto Conde


トップ 編集 差分 バックアップ 添付 名前変更 新規 最終更新のRSS
Last-modified: 2016-07-08 (金) 04:17:28 (1426d)

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK